Werken vanuit persoonlijke kracht

//Werken vanuit persoonlijke kracht
Werken vanuit persoonlijke kracht 2018-05-26T10:18:44+00:00

Leertraject voor medewerkers vanaf HBO niveau. Voor organisaties die  aandacht willen geven aan de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het werk. Uitgangspunt is dat de mensen hun bezieling, hun enthousiasme in het werk en het bedrijf houden.

Leiderschap vraagt om zelfkennis en de bereidheid om verantwoordelijkheid nemen voor je eigen doen en laten. Wie leiding neemt over zijn eigen leven kan in de organisatie actief meesturen en de eigen medewerkers ondersteunen en aanspreken op hun mogelijkheden. Ratio en gevoel hebben beide grote invloed op je eigen prestaties en die van de medewerkers. Met name technisch opgeleide mensen kunnen ervaren dat ze kennis en vaardigheden tekort komen op het gebied van empathie en inzicht in mensen.

Het traject

Het is een persoonlijk traject, op vrijwillige basis. Er wordt geen uitgebreide biografie gevraagd, wel is er een intakegesprek en een korte vragenlijst waarin je persoonlijke leven aan de orde komt. Juist  via het persoonlijke, wie/hoe je ‘echt’ bent kun je tot een authentiek antwoord komen op functionele vragen. De concepten die we aanbieden zijn divers en geven verheldering van bewuste en onbewuste motieven en de effecten die je hebt op andere mensen. Je doet zelfkennis op, anderzijds wordt je kennis omtrent andere mensen verrijkt. Voor je functie betekent het dat je beter in staat bent over te brengen wat je boodschap is en op een nieuwe manier leert kijken, luisteren, leiding geven.

Programma

Het programma bestaat uit een dagdeel, drie blokjes van twee dagen (5 dagdelen per blok) en een dag. 

Een dagdeel waarin we kennismaken en bespreken wat we in grote lijnen zullen doen.
Levensfasen en waar je nu staat. Over kwaliteiten, potentie, behoeften en je overlevingspatronen. Het (h)erkennen van je talenten en wat je weerhoudt om je vrijer te bewegen.
Juist als je goed wilt zijn, ‘wit’, is het zaak ook je ‘zwart’ te herkennen. Dit blok ligt de focus op  je innerlijke en uiterlijke autoriteit, hoe je leiding geeft en ontvangt.
Samenwerking met mensen die qua type ver van je af staan, hoe doe je dat vanuit begrip en respect? De vanzelfsprekendheid van de eigen voorkeursstijl. De waan van de dag versus ritme en balans. Wat is vanuit je eigen inspiratiebron jouw visie op je loopbaan voor de volgende jaren?
Deze dag is ongeveer 6 tot 8 weken na blok 3. Hoe sta je nu in je werk, wat kom je tegen in de toepassing van hetgeen je geleerd hebt. Intervisie en leren hoe je met elkaar intervisie kunt doen.

© C. Annegarn