Authentiek Leiderschap

//Authentiek Leiderschap
Authentiek Leiderschap 2018-05-26T10:18:45+00:00

Introductie. Deze leergang is oorspronkelijk opgezet voor de beleidsadviseurs van een gemeente. Zij werken in het krachtenveld van klant/burger en politiek. Wie dan authentiek en integer durft te zijn, draagt bij aan het welzijn van de gemeenschap. Deze leergang geef ik samen met John van der Weide.

Uitgangspunten

Authentiek leiderschap betekent dat je op jezelf bent (zelfstandig en verantwoordelijk) èn in contact met je omgeving. Je  bent een mens uit één stuk: aanspreekbaar, betrokken, enthousiasmerend en eerlijk. Om zo te kunnen zijn, zeker in de functie van beleidsadviseur is zelfinzicht noodzakelijk. De Leergang Authentiek Leiderschap richt zich op het inzetten van je gehele potentieel. Op het niveau van leiding geven, visie en beleid heb je meer nodig dan functionele vaardigheden en ervaring, zeker in deze tijd.

Een beroemde Chinese generaal uit de oudheid (Sun Tse) zei het vrij vertaald als volgt:

Hij die de ander en zichzelf kent zal uiterst zelden in gevaar zijn;

Hij die de ander niet kent maar wel zichzelf, zal soms winnen en soms verliezen;

Hij die noch de ander noch zichzelf kent loopt veel risico.

Deze wijsheid is overal in het dagelijks leven toe te passen. Gezien het bovenstaande is de leergang een persoonlijke leergang binnen een groep. We gaan in op het individu en lichten principes toe die ten grondslag liggen aan het gedrag van de deelnemers en van anderen. Dit maakt de weg vrij naar geïnspireerd werken vanuit eigen verantwoordelijkheid, in verbinding met collega’s en de organisatie als geheel.

Deelname kan alleen op vrijwillige basis en het vraagt van de deelnemer om open te zijn over de eigen thema’s.

Impressie van het programma van de leergang.

Het zelfbeeld, de opbouw van de persoonlijkheid. Levensfasen en overgangen: welke ongewenste overgangen spelen je mogelijk nog parten. Van functionele probleemstelling naar persoonlijke probleemstelling, opdat je een heel eigen antwoord kan geven op een functioneel probleem. Eigen grenzen en de eisen en verwachtingen van de omgeving.
Zicht op de eigen kracht en de persoonlijke weerstand. Wetmatigheden van conflicten en persoonlijke conflicthantering. Communicatiepatronen en het vrijmaken van de kwaliteiten uit de rollen die je in je leven vervult. De principes van negativiteit en overdracht.
De mens en de cultuur van het werk. Hoe blijf je heel binnen de cultuur. Stress en gedrevenheid  versus ritme en passie. Gelijkwaardigheid en eigenheid. De eigen autoriteit vanuit integriteit (heelheid) inzetten. Persoonlijke visieontwikkeling.

© C. Annegarn & J. van der Weide