Aanbod

/Aanbod
Aanbod 2019-04-22T12:39:02+00:00

Coaching & begeleiding

Functionele individuele gesprekken

Alles met betrekking tot het werk komt aan de orde. Het versterken van je kwaliteiten, je positie in de organisatie, leiding geven, beslissingen ten aanzien van functieverandering of verandering van werkgever. Coaching kan ingezet worden om een burn out te voorkomen of tijdens een burn out. Het coachingstraject kan variëren van een eenmalig consult tot een traject van 10 à 15 gesprekken. Meestal maken we ook verbinding tussen je biografie en de functionele actuele vraagstelling.
Daarnaast geef ik supervisie aan personen of groepen.

Persoonlijke individuele gesprekken

Deze gesprekken komen voort uit actuele levensvragen, een crisissituatie, rouwverwerking, persoonlijke problemen. De duur van de begeleiding staat niet van tevoren vast: in overleg kijken we wat in deze specifieke situatie wenselijk is.

Gesprekken met twee

(Echt)paren die hun relatie willen verbeteren of verdiepen. Ook ouders die steun nodig hebben bij de opvoeding van hun kind help ik op weg.

Opleiding, training, workshops

De opleidingen die ik geef zijn of voor een bepaalde groep binnen een organisatie bedoeld of met een open inschrijving. Thema’s zijn: wie ben je, wat heeft je gevormd en wat vraagt erom ontwikkeld te worden. Het zijn persoonlijke trajecten in een groep.

Voor bedrijven en organisaties verzorg ik opleidingen of trainingen op het gebied van leidinggeven en/of samenwerken. Integer handelen, vertrouwen opbouwen en versterken van de communicatie. Voor technisch geschoolde mensen zijn de opleidingen een eyeopener en zeer verrijkend, gezien de eisen die aan leidinggevenden gesteld worden.

Alles wordt op maat gemaakt naar aanleiding van de vraag die door de opdrachtgever is geformuleerd. Enkele opleidingsprogramma’s:

Workshops

Sinds 2007 geef ik ook workshops (Familie)opstellingen in samenwerking met Marion de Goeij-Obers. Werken met opstellingen is zichtbaar laten worden wat er in de basis speelt. De wortels waaruit we voortkomen en de patronen die vaak generaties lang worden herhaald, spelen een belangrijke rol in ons leven. Er komt letterlijk zicht op de dynamiek binnen een (familie)systeem, patronen. Op grond van die informatie kan de orde zich herstellen, kan wie of wat is buitengesloten weer worden erkend, of kan de balans tussen geven en nemen weer in evenwicht komen.
Op aanvraag begeleid ik teams of afdelingen waar conflicten zijn gerezen. Na analyse van de problematiek, probeer ik de partijen middels dialoog en het werken aan vertrouwen, dichter bij elkaar te brengen. Zodat het plezier in het werk terugkeert en de teamleden op constructieve wijze hun rol in de groep kunnen innemen. Individuele coaching van medewerkers of leidinggevenden kan ook opgenomen worden in het traject.
 De workshop wordt op maat gemaakt voor de opdrachtgever.

Geld, u heeft er hoe dan ook mee te maken. Uw verhouding tot geld werkt door in alle aspecten van uw leven! Geld is in zijn zuivere vorm een uitdrukking van levensenergie. Aan hoe uw verhouding met geld is kunt u dus zeer veel aflezen. Het maakt uw zwakte en uw kracht zichtbaar. Het verband tussen geld en levenshouding is spannend en leuk; het geeft handvatten om op een andere manier naar uzelf te kijken. En om het -indien gewenst- eens anders aan te pakken.

Voor medewerkers op afdelingen die met de financiën te maken hebben, bijvoorbeeld een budget beheren, controllers, of medewerkers van een uitkeringsinstantie. In elk bedrijf gaat er geld rond: er is inkoop en verkoop, er is een visie hoe er met de financiën wordt om gegaan. Wat op papier staat, moet door mensen uitgevoerd worden en die hebben allemaal een eigen stijl en opvattingen aangaande geld en geldzaken. Het is voor uzelf en voor het bedrijf goed om eens het licht te zetten op ieders stijl.

Een van de mooiste activiteiten is voor mij het leiden van groepen voor mensen die op een kruispunt in hun leven staan en bereid zijn aan persoonlijke thema’s te werken. Terugkijken, de balans opmaken, de aandacht naar binnen gericht en van daar uit de verbinding maken met de eigen naaste kring. Helemaal tot de kern te gaan, de innerlijke kracht van de deelnemers stimuleren. Tijdens deze dagen is er een afwisseling van stilte en gesprek, waarbij de eerste dagen de stilte een grote plaats inneemt.
Samen met Marion de Goeij bied ik een tweedaagse training systemisch werk aan. Systemisch werken geeft zicht op de achtergrond en de kern van de situatie waarin iemand verkeert.
Systemisch werk beperkt zich niet tot familie-opstellingen, allerlei vragen kunnen ‘opgesteld’ worden, er zijn supervisie-opstellingen, organisatie-opstellingen enzovoort. Deze methodiek geeft zicht op de dynamiek binnen een systeem, patronen worden zichtbaar.

Tijdens deze 2 dagen ontwikkel je een ‘systemische blik’, dit is een manier van kijken met de focus op systeem-dynamieken. Je leert systemisch doorvragen en luisteren. Je experimenteert aan de hand van miniconstellaties, en leert werken met kleine opstellingen in één op één situaties. Praktijk en theorie wisselen elkaar voortdurend af, je ervaart hoe een systemische aanpak werkt in de rol van representant, cliënt en therapeut/begeleider. Voor iedereen die beroepsmatig werkt als coach, begeleider, trainer, adviseur of supervisor. We werken op een levendige en praktijkgerichte manier.

Lezingen

Geld en levensenergie, de scherpe kanten van elk mens, ouders en kinderen, contact. Dat is een greep uit de onderwerpen waarover ik lezingen geef. Meer informatie kun je vinden in de agenda.

Ik geef lezingen op aanvraag, bijvoorbeeld over mechanismen van overdracht en tegenoverdracht in werkverhoudingen. Van enkele lezingen zijn dvd’s gemaakt. Zie mijn weblog! Over andere thema’s die in organisaties of instellingen spelen, geef ik lezingen op maat. Zo gaf ik een lezing over afscheid nemen bij het afscheid van het werkzame leven van een medewerker, een lezing en workshop over contact voor medewerkers van een bedrijf op creatief gebied en een lezing over de kleur van de manager voor een fitness organisatie. Vul het formulier op de Contact pagina in en ik zal daarop reageren.