More than human

//More than human

More than human

Theodore Sturgean schreef in 1953 de sf-klassieker ‘More than Human’. Toen ik het in de zeventiger jaren las, was ik gefascineerd door dit verhaal. Een groepje jonge mensen vormt zich, omdat het de beste manier is om te overleven in een barre wereld. Ze hebben allemaal een vreemd talent, maar de combinatie maakt hen sterk en innovatief. Hier wordt de waarde van ‘het andere’ erkend en kunnen ze hun talent voluit inzetten.

Zoeken wij voldoende toenadering tot mensen die een heel ander talent hebben dan wij zelf? Die anders in het leven staan? Ik heb in mijn jarenlange praktijk ervaren hoe leerzaam en inspirerend het voor iedereen is, wanneer er mensen in een groep of team zitten die anders zijn dan de meeste groepsleden. Wel vraagt het van iedereen een grondhouding van benieuwd zijn naar en respect voor de ander. En niet te vergeten: vertrouwen.

In de huidige tijd is deze grondhouding noodzakelijk! Een team (of een bedrijf) met veel verschillend georiënteerde medewerkers biedt de veelzijdigheid en creativiteit die het mogelijk maakt om integere en nieuwe antwoorden te vinden op de vragen waar men zich voor gesteld zien. Bij verschillend georiënteerde mensen denk ik met name aan de psychologische typen van Jung (denkers, gevoelsmensen, concreet ingestelde en visionaire mensen), maar ook aan de verschillen tussen de generaties. Je voorkomt een tunnelvisie omdat je elkaars de blinde vlekken ziet en bespreekbaar maakt. Samenwerkend creëer je een ‘entiteit’, een kracht,  die meer is dan de som der delen.

In trainingen word ik zelf elke keer weer geraakt en enthousiast als mensen inzien dat de ander weliswaar ver van je af kan staan, maar juist daardoor van grote waarde kan zijn. Wanneer er vertrouwen en ruimte komt in plaats van argwaan en een terugtrekken op eigen eilandjes.

By | 2015-02-24T11:54:35+00:00 24 februari, 2015|Werk|0 Comments

Leave A Comment