Reorganiseren

//Reorganiseren

Reorganiseren

Een bedrijf dat reorganiseert zal met gespannen werknemers te maken hebben. De algemene onzekerheid en op persoonlijk niveau het verliezen of veranderen van je functie; dat hakt er in. Iedereen weet dit, het is zichtbaar in ziekteverzuim en hoorbaar in het informele circuit. Menigeen trekt zich een beetje terug, keert zich naar binnen. Een bedrijf van ‘eilandjes’ kan geen gezond, goed functionerend bedrijf zijn. Daarom is het belangrijk ruimte te scheppen voor het afscheid van de oude situatie. Hoe onaangenaam ook, oprecht verdriet, zorgen, ongeloof dat dit echt moet gebeuren, er zou -binnen het bedrijf- echte aandacht voor moeten zijn.

Met een ‘cleane’, ‘harde’ overstap van het oude naar het nieuwe misken je de normale menselijke gevoelens die in alle lagen van de organisatie zullen spelen. De ervaring leert dat als die gevoelens er niet mogen zijn of ze niet behandeld worden, dat ze dan ondergronds doorgaan. Ze ondermijnen de gezondheid van het individu en ook van het bedrijf! Zo veroorzaak je precies wat je niet wilt.  Wrok, wantrouwen en negativiteit dringen als hardnekkige schimmels door in alle hoeken en gaten van het bedrijf. Bij fusies blijft het wij en zij. En bij een gebrek aan vertrouwen zal de kwaliteit van het product of de dienstverlening niet boven de middelmaat uitkomen.

Wie echt aandacht geeft aan een ongewenste overgang, kan zijn medewerkers op een integere manier helpen de nodige nieuwe stappen te zetten.

By | 2014-10-29T11:13:46+00:00 27 oktober, 2014|Werk|0 Comments

Leave A Comment