Wat onderzoek je met het instrument MBTI

//Wat onderzoek je met het instrument MBTI

Wat onderzoek je met het instrument MBTI

De MBTI (Myers Briggs Type Indicator) zoals ze ontwikkeld is door Myers en Briggs, is gebaseerd op de theorie van de psychologische typen van Jung. 

Jung benoemde als functies introvert en extravert, denken en voelen, waarnemen en intuitie. De MBTI gaat uit van een set vragen die je helpen om voor jezelf te bepalen wat op deze gebieden je voorkeurstijl is. Je onderzoekt zowel schriftelijk als door middel van een gesprek je voorkeur voor bepaalde functies. Jij bepaalt uiteindelijk zelf je voorkeurstijl, niet de lijst en ook niet degene bij wie je dit doet.

Kort samengevat onderzoek je:

Extravert en introvert.
Hoe laadt je jezelf op, waar krijg je nieuwe energie van. Doe je dat bijvoorbeeld door contact met de buitenwereld of door je juist af te sluiten?

Sensing (alle zintuigen=waarnemen) en iNtuïtie.
Mensen met een voorkeur voor Sensing zijn concreet gericht, aandacht voor details, bouwen. Aards en geneigd te blijven bij wat er is; realistisch. Mensen met een voorkeur voor Intuïtie zien het grote geheel en hebben vervolgens associaties, pas later komt de vraag of iets haalbaar is. Iets nieuws bedenken wordt vaak leuker gevonden dan het praktisch zelf uitvoeren.

Thinking en Feeling.
Beide functies gebruik je om te beoordelen en te beslissen. Vanuit het Denken ben je gericht op zo objectief mogelijke oordelen: doe het recht aan de zaak. Vanuit het Voelen ben je gericht op zo persoonlijk mogelijke oordelen: doet dit recht aan het individu, de persoon.

De MBTI onderscheidt ook: Judging en Percieving
Bij Judging ben je gericht op ‘closure’: het organiseren en afronden van zaken. Mensen met Judging als voorkeur houden van planning, hebben zaken vaak voor de einddatum af. Afspraak is afspraak, stuk voor stuk zaken aanpakken en op tijd werken.
Met Percieving ga je met de flow mee, ontvankelijk voor wat je ‘onderweg tegenkomt’ en flexibel. Mensen met Percieving als voorkeur houden ervan alle opties open te houden en te onderzoeken. Scheppen voor zichzelf vaak tijdsdruk, in een eindspurt komt er een goed product.

In het kader van persoonlijke ontwikkeling of bij samenwerkingsvragen, of wanneer je het moeilijk hebt met iemand, kan de MBTI inzicht geven. Je krijgt zicht op je kwaliteiten en valkuilen. Het helpt ook om je blik te verruimen ten aanzien van anderen.

By | 2014-10-15T11:51:09+00:00 11 mei, 2014|Werk|0 Comments

Leave A Comment