Werking en waarheid

//Werking en waarheid

Werking en waarheid

Als je jezelf ziet als een levend organisme, moet je erkennen dat je altijd werking hebt. De werking komt als het ware door je poriën naar buiten, het zit in de klank van je stem, de woorden die je spreekt of juist niet spreekt, in je oogopslag, je houding en bewegingen, in hoe schoon je op het emotionele vlak bent, of juist niet en in de gedachten die je hebt. Het is volstrekt natuurlijk, je leeft, dus je hebt een effect op je omgeving. Dit kan positief of negatief zijn.
Ik ga ervan uit dat ieder van ons bewust of onbewust op zoek is naar een mens of een plaats waar een innerlijk gevoelde waarheid uitgesproken wordt en geleefd wordt. Dan is er positieve werking.

De meeste werking heb je als het fysieke, astrale en mentale gebied (lichaam, gevoelens en gedachten) met elkaar in overeenstemming zijn. Zijn bijvoorbeeld alledrie de gebieden met zorg geladen, dan ervaart men je als uitsluitend zorgelijk.

Als je vanuit oprechtheid wilt leven, vraagt het inspanning om telkens weer die drie gebieden in jezelf te toetsen aan je ‘beste weten’. Wie als dienstbaar mens een bijdrage wil leveren door zijn talenten uit te drukken (geven), ontkomt er niet aan de eigen werking regelmatig onder de loep te nemen. Klopt het wat ik doe, wat ik voel, wat ik denk? Zijn mijn basiswaarden daarin aanwezig en is er enthousiasme of liefde te bemerken in wat ik doe, nalaat of uitdruk in woord en gebaar? Ben ik integer?

Bij werking komt het uitsluitend op mijzelf aan. Er is niemand anders die ik als beginpunt kan nemen van hoe ik nu doe. Een bijdragende werking ontstaat maximaal als ik niet meer reactief ben, maar werkelijk steeds mijn originele en waarachtige antwoord geef in het contact. Hiervoor dien ik te accepteren dat ik in essentie alleen ben, op mezelf aangewezen. Zelfs als ik te rade ga bij een ander, dan nog ben ik uitsluitend verantwoordelijk voor wat ik doe met de raad van de ander.

Als je een positieve werking wilt hebben, ben je ook gericht op de omgeving en dan ga je vanzelf zien dat de ander op zijn of haar gebied net zo alleen is, en net zulke levensopgaven heeft als jij. Je komt daardoor tussen de mensen te staan en gedupeerdheid of afgunst worden moeilijk vol te houden.
Ik heb dat destijds als een opluchting ervaren, want het gaat alleen nog maar over het antwoord dat ik geef op mijn levenssituatie, elke dag weer. Daarin is alles mogelijk: vreugde, verdriet, kracht, helderheid. Verandering is mogelijk. Zelfs binnen die levenssituaties waar ik geen macht heb kan ik nog steeds bepalen hoe ik antwoord en er alles aan kan doen om mijn integriteit te behouden. Het klinkt zo simpel als ik dit schrijf, maar het vraagt alles om vanuit een doorgaande aandacht te leven en daarin ontspannen aanwezig te zijn.

By | 2014-10-15T11:55:01+00:00 4 juli, 2012|Gedachten|0 Comments

Leave A Comment