Hard en zacht

//Hard en zacht

Hard en zacht

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, dat is een uitdrukking die waar is wanneer je uitsluitend voor de zachte methode kiest. Harde heelmeesters grijpen krachtig in en kunnen net zo dodelijk zijn wanneer dit als de enig ware methode gehanteerd wordt.
Er is een midden, waar bij hard en zacht elkaar afwisselen, elkaar versterken omdat ze beiden in het helingsproces ingezet worden: krachtig optreden met ruimte voor mededogen en oog voor menselijke zwakte. In een boek verhaal over de Dao de Jing spreekt Liu I Ming over het belang van het samengaan van mildheid en strengheid. Beide dienen aandacht te krijgen om je doelen te bereiken.

Wie alleen mild is ziet streng, hard als een opponent. Zo maken we in een doorgaande levende dynamiek een breuk. Ze komen tegenover elkaar te staan in plaats van dat deze polen met elkaar verbonden blijven en we een geheel zien.
Maar hoe gewoon is het niet geworden om te denken in tegenstellingen en ons maar met één kant te verbinden, van het één te houden en het ander te haten?
Voor je het weet kijk je vanuit één van de polen, hard of zacht, naar jezelf of naar de ander. Zo creëer je vanuit een verstarde blik je eigen lijden en veroorzaak je schade.

Als je leeft in het besef van de polariteit hard-zacht of mild-streng, kun je de illusies over jezelf en de ander makkelijker los laten. Dat is ook confronterend, want je moet je eigen drijfveren onder de loep nemen. Wat wil ik, wat doe ik, wat laat ik na, wat is in essentie mijn relatie met de ander? Hoe zit het met mijn medemenselijkheid en verantwoordelijkheid? Maar vooral: hoe ga ik met mezelf om? Want is dat niet altijd beginpunt?
En vaak zal je concluderen dat bijvoorbeeld normen, oordelen, weten wat voor de ander goed is en eigenbelang de boventoon voeren. Iedereen heeft wel eens ervaren hoe pijnlijk de gevolgen daarvan zijn.
Zacht is niet dat je alles maar moet tolereren, hard is niet dat je onverdraagzaam moet worden. Zacht is zonder forceren, is de natuur volgen. Hard is met kracht, wilskracht niet toegeven aan wat het leven niet dient.

Ik wens iedereen van harte de moed toe om de stroom van hard naar zacht en van zacht naar hard op te zoeken in zichzelf.

By | 2014-10-15T11:53:06+00:00 21 juni, 2012|Gedachten|0 Comments

Leave A Comment